Chrášťany, obec s 560 obyvateli, leží 8 km severozápadně od Rakovníka. Návštěvníci tady najdou základní a mateřskou školu, kulturní dům, několik obchodů a fotbalové hřiště.

Z kulturních památek za zmínku stojí tři barokní sochy na pískovcových podstavcích a kaple sv. Barbory, jejíž stavba se váže k pověsti o založení obce.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1883. V současné době má SDH 72 členů. Kromě běžných činností sboru se členové významně podílejí na životě obce a pracují s mladými hasiči. Zásahové družstvo je v poplachovém plánu výjezdu HZS.

Každoročně, již od roku 1987, je pořádán Memoriál Jaroslava Beneše a Jiřího Ulricha, od roku 2014 i Václava Kounovského, kteří byli dlouholetými členy a funkcionáři sboru.