Básničky starostky obce na přivítanou rozhodčím | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |


 

Chrášťany, obec s 560 obyvateli, leží 8 km severozápadně od Rakovníka. Návštěvníci tady najdou základní a mateřskou školu, kulturní dům, několik obchodů a fotbalové hřiště. Z kulturních památek za zmínku stojí tři barokní sochy na pískovcových podstavcích a kaple sv. Barbory, jejíž stavba se váže k pověsti o založení obce.

 

Největší podíl na veřejném a kulturním dění v obci mají členové sboru dobrovolných hasičů. Zodpovědně plní své úkoly nejen na úseku požární ochrany, ale také při veřejně prospěšné práci pro obec, ať už to jsou pravidelné jarní a podzimní sběry železného šrotu, péče o zeleň a veřejná prostranství a mnoho dalších činností.

 

Na desítky se dají počítat kulturní akce, které pořádají nejen pro své členy, ale také pro veřejnost. Dlouholetou tradici mají společenské hasičské plesy, akce pro děti a také taneční zábavy spojené s pořádáním soutěže v požárním sportu, Memoriálu Jaroslava Beneše a Jiřího Ulricha.

 

Z tohoto nepatrného zlomku jejich činnosti vyplývá jediné – na hasiče v Chrášťanech je možné se spolehnout. Spolupráce mezi nimi a obecním úřadem je na dobré úrovni. Svým zodpovědným přístupem k plnění úkolů na úseku požární ochrany i veřejného a společenského života v obci  pomáhají šířit nejen dobré jméno hasičského sboru, ale také dobré jméno celé obce. A za to jim patří dík a uznání.

 

O vynikajících vztazích a spolupráci Obecního úřadu a Sborem dobrovolných hasičů svědčí i následující veršovaná pozdravení rozhodčím z celého Středočeského kraje a širokého okolí při přivítání v předvečer konání Memoriálů J. Beneše a J. Ulricha.

 


Nahoru

Rozhodčím na přivítanou 2003
Jana Tlapáková - starostka

Konec září v kalendáři

pro hasiče znamená -

a to nejsme žádní lháři -

velkou slávu docela

 

Při zábavě scházejí se

pobavit se společně,

že by chtěli na hasiče

zapomenout konečně

Konec září v kalendáři,

všude samý shon a spěch,

hasičům je dávno jasné,

že se sejdou v Chráštanech

 

Zapomenout na hasiče?

Chyba lávky, samá voda,

to si nezaslouží přece,

to by byla velká škoda.

Memoriál se tu koná,

co má dlouhou tradici,

každé družstvo chce se předvést

v co nejlepší kondici

 

Po sedmnácté vás vitá

naše malá vesnice,

že k nám rádi vracíte se,

to nás těší velice.

Soutěžící scházejí se

zas po roce k závodu

připraveni, jiní zase

spoléhaj na náhod

 

Chci vám popřát pevné zdraví,

štěstí, klid a pohodu,

v životě ať se vám daří,

nejen zítra v závodu.

Ostřížím a bdělým zrakem

dohlížejí rozhodčí,

kdyby někdo chtěl podvádět,

tak s ním rázně zatočí.

 

Do soutěže přesné stopky,

prapor správně nad hlavu,

spravedlivá rozhodnutí,

večer dobrou zábavu.

Scházejí se dlouhá léta

a jsou parta dobrá,

po soutěži když je veta,

čeká ještě dohra.

 

Sluníčko ať pro vás svítí,

o dešti ať nevíte,

po roce ať do Chrášťan

se zase rádi vrátíte.


 Nahoru

Rozhodčím na přivítanou 2004
Jana Tlapáková - starostka

 

Rok se zase s rokem sešel,

máme tady září,

pro hasiče je to měsíc

vyhrazený v kalendáři

 

Je to pro ně samozřejmé

pomáhat tam, kde se dá,

za to dík, obdiv a úctu

vyjádřit chci všem i já

 

V té době jde stranou všechno...

Kdo by seděl doma?

V Chrášťanech se totiž další

memoriál koná

 

Bez rozhodčích memoriál

nemůžem si představit,

kdo by mával, měřil časy?

Zmatek by v tom mohl být

 

Před léty netušil nikdo,

co se z toho vyklube,

zdálo se, že pátý ročník

možná ani nebude

 

Znají se, jsou dobrá parta,

překážek se nebojí,

tak snad hravě poradí si

v fernetovém dvojboji

 

Nezdá se to, utíká to,

léta cvalem letí

a chrášťanský memoriál

už je letos plnoletý

 

Na ráno však čistou hlavu

měli by zas mít,

spravedlivě rozhodovat,

soutěžící nešidit

 

Hasiči z blízka i z dáli

zas se spolu sejdou,

je jich hodně, to je jedno,

na hřiště se vejdou

 

Kdyby se však přece někdo

ráno tvářil natvrdle,

propozice upřesní mu

z Kolešovic Čečrdle

 

Chtějí si zas změřit síly

a s pohárem domů jet,

vyhrát může jenom jeden,

není proč jim závidět

 

Vážení a milí hosté,

za Chrášťany zdravím vás,

doufám, že v té naší obci

příjemně strávíte čas

 

Soutěž koná se jen občas,

správný hasič každý den

bez nároku na odměnu

pro zásah je připraven

 

Přeji vám v životě štěstí,

spokojenost, zdraví, klid,

práce hasičů si vážím,

nedám na ně dopustit

 

Pohotovost, rychlost, zručnost

musí potom využít

a v té chvíli nepřemýšlí,

jestli pohár bude mít

 

Tak ať sluníčko se směje,

mraky nebem jenom přejdou,

za rok v září hasiči

ať v Chrášťanech se zase sejdou


 Nahoru

Rozhodčím na přivítanou 2005
Jana Tlapáková - starostka

 

Když po roce v kalensdáři

objeví se měsíc září,

jedna věc je téměř jistá

"V Chrášťanech se něco chystá"

 

Soutěž má své propozice,

každý rozhodčí své místo,

Čečrdle to rozplánoval

na minutu - to je jisto.

 

Pole už jsou dávno holá,

vítr občas zafičí

a do naší malé vísky

sjíždějí se hasiči.

 

Zbývá pouze jeden problém:

"Ani hlava chytrá

nepředpoví zodpovědně

počasí na zítra."

 

Rok utekl jako voda

a čas pádí klidně dál,

sedět doma, to je škoda,

je další memoriál.

 

Bude hezky nebo pršet?

Jistě neví nikdo snad!

Co ví, že během dne musí

na svůj pitný režim dbát.

 

Ročníků už devatenáct

tato soutěž má,

snad přibudou ještě další,

jestli zájem potrvá.

 

V zájmu zdraví tekutiny

je doplňovat třeba,

bez tréninku, to dá rozum,

se to zvládnout nedá.

 

Po roce zas soutěžící

změří svoje síly,

na hřišti ukáže se,

jak moc pilní byli.

 

Tak trénujte zodpovědně,

rozdělte si úkoly,

když je těžko na cvičišti,

pal je lehko na poli.

 

Budou měřit svoje síly

zítra celý den

v útoku i na 100 metrů,

vyhrát může jeden jen.

 

Devatenáctkrát se sjeli

hasiči už v naší ves

soutěžit i pobavit se,

nejinak je tomu dnes.

 

Při soutěži někdo musí

na pravidla dbát,

jinak by zavládl chaos

a ne pevný řád.

 

Přeji Vám příjemný večer

a zítra úspěšný den,

pevné zdraví, spokojenost,

pohodu a radost jen.

 

Proto se tu také sešla

tahle parta skvělá,

aby na fér soutěžení

zítra dohlížela.

 

Ať se ve skutečnost změní

každičký Váš sen,

ať Vás štěstí doprovází

v roce každý den.

 

Praporek, píšťalka, stopky -

to je běžná výbava,

pro někoho jsou to nervy,

pro někoho zábava.

 

Za svou práci zasloužíte

dík a uznání,

na hasiče že je spoleh

není nové poznání.

 

Rozhodčí bedlivě střeží

soutěžících každý krok,

nikomu nic neodpustí -

stejně jako každý rok.

 

V Chrášťanech jste vždy vítáni,

není tu co řešit,

příští rok se na Vás budem

po dvacáté těšit.


 Nahoru

Rozhodčím na přivítanou 2006
Jana Tlapáková - starostka

 

Přišel srpen, přišlo září

v hlavě uzrál plán

dovoleným odzvonilo

tak se jede do Chrášťan.

 

Na výkony soutěžících

musí dobrý pozor dát,

spravedlivě rozhodovat

a na fair play dbát.

 

Copak se tam vlastně děje,

že každý tak pospíchá?

Co by? Přece Memoriál

Beneše a Ulricha

 

Rozhodovat při soutěži

vůbec lehké není,

tak rozhodčí absolvují

vždy páteční soustředění.

 

V Chrášťanech a memoriál?

Mnozí jenom žasnou;

hasiče to nepřekvapí

ti v tom mají jasno.

 

Podrobně a do detailu

strategii připraví

a ještě jim chvíle zbude

i na trochu zábavy.

 

Dobře tuší, co bude dál,

kdo tu jednou byl,

pokračuje seriál,

běží už 20. díl.

 

Aby v sobotu pak plnil

každý úkol tak jak má,

to už si pan Čečrdle

stoprocentně ohlídá.

 

Ročník po ročníku skládá

do mazaiky kamínky,

na minulé ročníky

zbývají jen vzpomínky.

 

Stopky musí správně měřit

a praporek správně vlát,

píšťalka jasně a zvučně

na celé hřiště zapískat.

 

Že to bude takhle dlouhé

to se nikdo nenadál,

je to dobře, zkušenosti

předávají se zas dál.

 

Vážení a milí hosté,

v Chrášťanech vás zdravím zas,

věřím, že tu dnes i zítra

příjemně strávíte čas.

 

Za tu dobu už se střídá

generace třetí

místo dědů soutěží dnes

děti jejich dětí.

 

Přeji vám příjemný večer,

při zábavě pohodu

a slunečné počasí

k zítřejšímu závodu.

 

Na hřiště v sobotním ránu

hasiči se sjíždějí,

všichni chtějí vyhrát závod,

všichni mají naději.

 

A abyste v plném zdraví

mou zdravice přežili,

osvědčenou medicínu

dopřejte si za chvíli.

 

Sto metrů a také útok

vše se stihne v jednom dni,

na vítěze odpoledne

čeká pohár putovní.

 

Co víc dodat? Děkuji vám;

přeji zdraví, štěstí, klid,

práce hasičů si vážím,

nedám na ně dopustit.

 

A když první soutěžící

Kobza na start žádá,

stojí na svých stanovištích

i rozhodčích řada.

 

V Chrášťanech jste vždy vítáni,

vracejte se rádi zpět

nejen za rok, minimálně

ještě dalších dvacet let.

 


| Nahoru | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |