| Domů |

 

Na fotky se podívejte  tudy

Na video se podívejte  tudy

Na ocenění a pamětní listy  tudy

Sobota 12. 7. 2008

připadla na konání oslav 125. výročí založení našeho

Sboru dobrovolných hasičů v Chrášťanech.

Oslavám předcházela poctivá příprava, která spočívala ve zhotovení pozvánek na oslavu, upomínek, plakátů, ve zpracování seznamu vyznamenaných a oceněných členů našeho sboru, ve výběru vystavené techniky, pozvání hostů, vybrání vhodného hudebního seskupení, domluva občerstvení a v neposlední řadě úklidu naší hasičárny.

Sobota ráno začala pracovně, vyzdobili jsme garáž, kde byla ukázka naší činnosti v podobě nástěnky a hlavně získaných cen a ocenění, kroniky Kolektivu mladých hasičů a kroniky sboru a kde jsme vítali příchozí hosty kapkou něčeho ostrého.

Během této doby najížděla zapůjčená technika ze spřátelených sborů, postavil se stan a sezení pro hosty, Rakovnický pivovar připravil stánek s občerstvením na jedné straně kulturního domu a z druhé strany nabízel občerstvení pan Čadek.

V 11,00 hodin začala ve Staročeské stodole slavnostní schůze na které byly předány vyznamenání a ocenění vybraným členům našeho Sboru. Starosta sboru, pan Kounovský mladší, zhodnotil ve svém příspěvku činnost našeho sboru v uplynulých letech a poděkoval všem přítomným za účast. V diskusi vystoupili pozvaní hosté, např. paní Jana Tlapáková, starostka obce a čestný člen sboru, pan Karel Jelínek za HZS stanice Rakovník, pan Štěpán Kejla za OSH Rakovník a se zdravicemi zástupci spřátelených SDH.

Po schůzi a obědě jsme se zúčastnili slavnostního průvodu a položení kytice u pomníku padlých za tónů Modré muziky. Na návsi před kulturním domem proběhla v odpoledních hodinách ukázka požárního útoku našeho Kolektivu mladých hasičů, ukázka vysokozdvižného žebříku hasičského záchranného sboru stanice Rakovník, ukázky tanečního souboru Lentilky a účastníci oslav se bavili při hudbě Modré muziky. Ve večerních hodinách nás čekala ve Staročeské stodole zábava, na které hrál pan Thuma z Nového Strašecí se svou skupinou.

V neděli po obědě jsme se sešli při úklidu a při malém posezení zhodnotili průběh oslav. Byli jsme rádi, že nám přálo počasí a měli jsme radost, že se příchozí v sobotu bavili a tím naplnili naše přání, aby se oslava 125. výročí založení sboru vydařila.

 Ještě jednou chceme poděkovat všem, kteří nám s oslavou pomáhali, zejména našim členům za jejich práci při přípravě oslav, obecnímu úřadu Chrášťany a Krajskému úřadu Stč. kraje za finanční podporu, HZS stanice Rakovník za technickou pomoc, Svazku měst a obcí Rakovnicka za pomoc při přípravě pozvánek, spřáteleným sborům za zapůjčení vystavované techniky a jejich účast, paní Erice Šímové a Vladimíru Krejzovi za umožnění konání slavností schůze a zábavy ve Staročeské stodole, Rakovnickému pivovaru a panu Čadkovi za občerstvení, panu Ivo Burdovi a Zdeňku Benediktovi za zdokumentování akce a hlavně všem návštěvníkům, kteří přispěli k pěkné sobotní atmosféře.

 

   
| Nahoru | | Domů |