| Historie | Současnost | Ocenění |


 

 

 


12.července 2008 jsme oslavili 125. výročí založení sboru

podívejte se jak


Z historie ke 120. výročí založení sboru

Nahoru

Před 120 lety byl oheň v Chrášťanech častým hostem a za oběť tomuto zhoubnému živlu padly mnohé usedlosti a mnohá stavení. V dubnu 1883 vypukl požár v usedlosti čp.22 a v krátké době bylo zachváceno třináct dalších. A jako by to nestačilo, během roku shořelo ještě několik dalších domů a stodol i s úrodou. Proto byl v září téhož roku ustaven první dobrovolný hasičský sbor v obci Chrášťany.

 V roce 1886 byla zakoupena potahová ruční stříkačka a část výzbroje a výstroje. V čele sboru stáli zkušení funkcionáři. Patřili k nim i Václav Pařízek, první starosta sboru, a Jindřich Holý jako velitel.

Z doby 1. světové války se nezachovaly žádné záznamy o činnosti hasičského sboru. Po válce byla činnost obnovena, přistoupili noví členové, byla dokoupena výzbroj a výstroj. V roce 1933 byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka s veškerým vybavením od firmy Kolben – Daněk. Bezpečnost akce se tak výrazně zlepšila.

V letech 1938 – 1945 byla činnost hasičského sboru omezena. Hasičská organizace v té době znamenala jednu z mála možností, při kterých se lidé mohli shromažďovat, i když jednat se mohlo pouze o hasičských otázkách.

V padesátých letech došlo k přejmenování organizace na Československý svaz požární ochrany. Na jaře 1954 sestavil sbor v Chrášťanech požární družstvo, které začalo s pravidelným výcvikem a poprvé se zúčastnilo okrskové soutěže v Olešné. Od roku 1959 měli hasiči k dispozici dvoukolovou stříkačku DS 16 a starý automobil. V roce 1968 bylo požární vozidlo vyměněno za starý typ DVS Klekner, stříkačka DS 16 byla nahrazena novou PPS 12. 

V roce 1973 bylo započato se stavbou požární zbrojnice, která byla dokončena v roce 1975. Prostory hasičské zbrojnice a klubovny slouží jak k pravidelné schůzové činnosti, tak ke školení a výcviku členů sboru.

V roce 1978 dostal sbor nákladní automobil AVIA A 30 valník, který byl pod vedením pana Kounovského staršího,  přestavěn pro uložení veškeré potřebné techniky. V roce 1988 byla sboru přidělena požární stříkačka PS8 a v roce 1990 cisternový automobil Š 706 RTHP CAS 25. Akceschopnost naší výjezdové jednotky se výrazně zlepšila – v současné době vyjíždí nejen k menším zásahům, ale prostřednictvím operačního střediska HZS je povolávána k zásahům v rámci okresu nebo jako záloha.

Sbor se zúčastňuje obou kol soutěží v požárním sportu na okrese a nepostupových netradičních soutěží. Do okresních soutěží se zapojuje také družstvo mladých hasičů.

Od roku 1987 je na počest dlouholetých členů SDH Chrášťany Jaroslava Beneše a Jiřího Ulricha pořádána soutěž v požárním sportu, Memoriál Jaroslava Beneše a Jiřího Ulricha, která se těší zájmu a přízni hasičů nejen našeho okresu.

 

 

 

 


N O V Ý     Z N A K

soutěžních družstev

dětí i dospělých


Z činnosti sboru

Nahoru

 

 

 


Zasloužilý hasič

Nahoru

Václav Kounovský, nositel titulu Zasloužilý hasič od roku 2001, je starostou chrášťanského sboru už osmnáct let. Začínal ve sboru jako řadový člen v roce 1954, později byl strojník, řidič, velitel družstva, trenér požárního sportu, místopředseda a předseda sboru. Je také starostou okrsku a člen výkonného výboru OSH.

Vedle titulu Zasloužilý hasič má i medaile Za příkladnou práci, Za mimořádné zásluhy, odznak Vzorný strojník a řád svatého Floriána

Zdeněk Řepík, nositel titulu Zasloužilý hasič od roku 2002, je jedním z nejstarších členů chrášťanského sboru od roku 1952 a jeho jednatelem je už třicet pět let. Začínal jako řidič a strojník, věnoval se i požárnímu sportu.

Jeho dlouholetá práce byla oceněna medailemi Za příkladnou práci, Za mimořádné zásluhy, odznakem a řádem svatého Floriána.

Josef Hyan, nositel titulu Zasloužilý hasič od roku 2003, je registrován v chrášťanském sboru od roku 1954. Jako řadový člen se zúčastňoval tehdejších soutěží v požárním sportu. Dlouhá léta pracovat jako pokladník a v současnosti zastává funkci revizora.

Za svoji dlouholetou práci obdržel medaile Za příkladnou práci, Za mimořádné zásluhy a odznak svatého Floriána.

 


Nositelé Řádu Svatého Floriana

Nahoru

Václav Kounovský, st. od roku 2002

Zdeněk Řepík od roku 2003

 


 

| Nahoru |